Vzdrževanje naprav pogonsko-krmilne hidravlike v okviru evropskega standarda EN 13306

J. Pezdirnik

Ventil 11 (2005) 237–241.

Abstract

Prispevek obravnava in komentira nekaj temeljnih pojmov vzdrževanja, ki so pomembni pri vzdrževanju hidravličnih naprav, izhajajoč iz določil evropskega standarda EN 13306. Opredeljeni so načini in strategije vzdrževanja, podrobneje je obravnavano predvsem preventivno vzdrževanje glede na stanje. Pogonsko-krmilna hidravlika je zaradi svojih izvedbenih lastnosti zelo primerna za tak način vzdrževanja. Podrobneje so komentirane posamezne opredelitve pojmov iz standarda z vidika vzdrževanja hidravličnih naprav.

This paper discusses some basic terms relevant to maintenance of hydraulic systems on the basis of European standard EN 13 306. Maintenance types and strategies are defined, with an emphasis on condition-based predictive maintenance. Power-control hydraulics is, due to its construction characteristics, very suitable to this type of maintenance. Detailed coments on the different definitions of terms in the standard, from the hydraulic system maintenance points of view, are given.

Keywords: hidravlika, fluidna tehnika, vzdrževanje, preventivno vzdrževanje, kurativno vzdrževanje, standardi, EN 13306, terminologija


Export bibliography