Obraba nodularne litine NL 50 pri maznem in suhem drsnem trenju

J. Vižintin, M. Anželj

Zbornik XXXIX. posveta o metalurgiji in kovinskih gradivih (1988) 287–288.

Abstract

Export bibliography